Ik ben geboren in 1959, mijn doopnaam is Godelieve. Ik kon praten toen ik negen maanden was en heb sindsdien niet meer gezwegen. Mijn ouders vonden me een "speciaal" kind, maar hebben me nooit afgeremd, hoewel ik voor mijn uitspraken tegen en over volwassenen soms in de hoek belandde. Op driejarige leeftijd begon ik "schooltje" te spelen en wist ik dat ik later "juffrouw" zou worden. Dat ik toen nog niet naar school ging en iedereen zich afvroeg waar ik het vandaan had, is een pittig detail.

Ik weet nu waar ik het vandaan heb: het is de missie waarmee ik naar de aarde ben gekomen. Volgens de tarotkaarten is mijn zielendoel de "Priesteres". Die kaart staat voor leren. De priesteres is de leerkracht die haar inzichten doorgeeft. Zijzelf weet niet alles: de toekomst is gedeeltelijk versluierd, maar wat ze weet, draagt ze uit en in dat proces leert ze zelf weer bij. Leerkracht en leerling tegelijk. Zo is ook mijn leven.

Ik werd leerkracht en belandde heel snel in de lerarenopleiding, waar ik mijn inzichten rond lesgeven kon meegeven aan toekomstige leraren. Hoe mensen leren en hoe je dat leerproces begeleidt, was voor mij zeker zo belangrijk als de leerinhouden zelf. Ik bracht jonge mensen in situaties waarbij ze zichzelf konden observeren en verschillende aspecten van leren aan den lijve konden ondervinden. Vanuit hun eigen beleving leerden ze de brug slaan naar kinderen toe om hen, naast het overbrengen van de leerstof, ook goed te begeleiden bij het leerproces. Ik heb dat twintig jaar gedaan. Met veel plezier en grote voldoening.

Toen kwam het besef dat ik zelf niet veel meer opstak en dat was een enorm gemis. Met een loopbaan van nog twintig jaar voor de boeg klopte het niet meer voor mij en ik besloot uit het onderwijs te stappen om "iets anders" te gaan doen. Een half jaar later belandde ik als free-lancer in de privé-sector en ging taalopleidingen geven aan kaderleden in grote bedrijven. Dat was een uitdaging ťn het opengaan van een nieuwe wereld vol leerkansen. Ik bleef echter trouw aan mijn filosofie en gooide alle leerboeken overboord om mensen te leren communiceren in de nieuwe taal i.p.v grammatica en woordenschat aan te brengen. Ik heb dat drie jaar gedaan. Met veel plezier en grote voldoening.

Toen kwam het besef dat ik klaar was om mijn eigen weg te gaan en mijn zielenmissie ten volle op te nemen, los van een instituut, los van een opdrachtgever, maar in directe uitvoering van het Kosmische Plan en ten dienste van het Hoogste Goed.

Nu ik mijn eigen job gecreŽerd heb, ben ik nog altijd de "juffrouw" en dat is wie ik ben. In mijn centrum organiseer ik activiteiten om mijn inzichten over het leven over te brengen aan wie er klaar voor is; inzichten over reïncarnatie en zielentaak, over zielenfamilie en karma, over bewustzijn en gezondheid, over engelen en lichtwezens, over God. Wat ik te bieden heb is geen leerstof. Nog altijd probeer ik mensen in situaties te brengen waarbij ze hun eigen inzichten kunnen opdoen om ze te delen met anderen. Wat ik weet, komt niet uit boeken, maar uit de ervaring van zovele levens.

Ik ben een rasechte waterman Het is niet toevallig dat ik deze voor mij zo betekenisvolle stap gezet heb in het jaar 2000, het begin van het Aquariustijdperk. Ik ben een pionier, een wegbereider, een Nieuwe Tijdskind avant la lettre. De opdracht die mijn ziel gekozen heeft om op deze aarde uit te voeren, is niet altijd gemakkelijk en soms overvalt mij een enorm heimwee naar huis, naar Arcturius en de ArcturiŽrs. Toch ben ik op momenten ook fier op mezelf. Ik voel me vereerd dat ik deze taak op mij mocht nemen en dankbaar om de begidsing van o.a. Manko Kapak, Santa Clara en Kuthumi, de begeleiding van Aartsengel Michael en de Zijnen en de onvoorwaardelijke steun en liefde van mijn moeder en mijn man Wim. Namasté!