De betekenis van de bijdragen die je betaalt in 2008-2009
Hieronder vind je een overzicht van de energetische betekenis en de symboliek van alle bijdragen die je dit werkjaar betaalt voor de activiteiten en de persoonlijke consulten bij Drie Veren.

Drie (Veren) De Verheven Meesters (zoals Jezus) zijn nabij. Ze hebben je gebeden verhoord en willen je helpen.
4 (bezoek stiltemedi-tatie / bibliotheek) Engelen zijn bij je. Aanroep hen voor hulp, begeleiding en een gevoel van liefde en veiligheid. (4 = Kwan Yin bij LichtWesenessences)
13 (groepsmeditatie,
-consult, voordracht)
De Verheven Meesters vragen je positief te blijven en angsten of twijfels aan hen te geven om te helen en te transmuteren.
22 (spirituele verjaar-dagsbrunch) Je diepe overtuiging manifesteert mirakels en wonderbaarlijke nieuwe kansen. Blijf geloven en vertrouwen!
53 (opvolgsessies in-dividueel traject) De Verheven Meesters assisteren je door het pad vrij te maken voor verandering. Aanroep hun liefdevolle kracht.
62 (consult, healing, eerste sessie traject) Heb vertrouwen in deze wereld. Blijf geloven dat mensen in wezen goed zijn, ook al lijkt het soms niet zo.
77 (workshop bach-bloesems in aquarius) Proficiat! Je bent fysiek en mentaal op het juiste pad. Volhard in je intenties en blijf in je kracht.
111 (dagtarief mini-trips naar Avalon) Een energetische toegangspoort heeft zich voor je geopend. Richt je op het positieve, zodat het zich kan manifesteren.
114 (verwendag kind, ego, 13-chakra´s) Denk als een Engel en zie het beste in jezelf, in anderen en in elke situatie. Zo kan je wonderen laten gebeuren!
132 (workshop ma-giërs en alchemisten) De Godinnen en jouw sacrale vrouwelijke energie verhogen je bewustzijn; werk hieraan om spiritueel gecenterd te blijven.
133 (13-beurtenkaart voordracht, meditatie) De Verheven Meesters ondersteunen je helende werk en helpen je positieve gedachten, intenties en affirmaties te hebben.
165 (cursus verdieping enneagram) Je bent je manier om met de materie om te gaan aan het veranderen en leert manifesteren wat je nodig hebt. Blijf positief!
194 (cursus contact met beschermengel) De engelen zijn bij jou en helpen je om je tijd en energie te besteden aan de dingen die écht belangrijk voor je zijn.
213 (engelenweekend thema Avalon) Heb vertrouwen in je intuïtie. Stel je open voor boodschappen van de Godin. Ga voort op je gevoel en handel ernaar.
227 (cursus tarot in de herstelde orde) De Engelen vragen je te geloven in jezelf en het pad dat je ziel heeft gekozen, want het is het juiste Goddelijke pad voor jou!
232 (cursus lichtwe-zen meesteressences) De Verheven Meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze er zijn om je te begeleiden en te steunen.
310 (cursus wandeling enneagram) Blijf gericht op de Goddelijke waarheid in elke situatie en in elke persoon. Vraag God je te helpen altijd liefdevol te zijn.
333 (reeks healing 13 aquariuschakra´s) Je bent innig verbonden met de Verheven Meesters en ze werken dag en nacht samen met jou op vele niveaus.
777 (spirituele reis de zegen van de zeven) Proficiat! Je hebt goed geluisterd naar je Goddelijke begeleiding en je hebt die wijsheid omgezet in de juiste actie.
999 (jaarcursus Op weg met 13 als je ge-luksgetal) Ga aan het werk, Lichtwerker! De wereld heeft jouw Goddelijke levensdoel op dit moment hard nodig! Voer je gewijde missie ten volle uit zonder uitstel of aarzeling.