Inschrijven voor een activiteit doe je door je vooraf aan te melden.
  • telefonisch op het nummer +32.475.904.762; spreek eventueel je naam en de activiteit in op het antwoordapparaat. Lieve is op werkdagen bereikbaar tussen 9-10u, 14-15u en 17-19u
  • via een sms naar +32.475.904.762 (alleen voor meditaties, voordrachten, chakra-dans,mantra-zingen en Chakra´s ŕ la Carte); je krijgt geen sms terug, tenzij de activiteit volzet is
  • via een mail naar info@drieveren.be; je krijgt een mail terug om je inschrijving te bevestigen, indien jouw mail minstens 24u voor de activiteit is verstuurd.
Voor sommige activiteiten is je inschrijving pas definitief na betaling van een voorschot. Bij die activiteiten staat vermeld hoeveel dat voorschot bedraagt alsook wanneer de verschillende schijven en/of het saldo dienen te worden betaald. Gelieve die termijnen te respecteren of contact op te nemen met Lieve, indien er zich een probleem voordoet. Bij langer lopende cursussen is spreiding van de betaling bespreekbaar. Neem ook hiervoor vooraf contact op

Betalen kan cash of via storting op rekeningnummer 001- 4097415-17 van Drie Veren, Bredabaan 734, 2170 Merksem. Vermeld altijd de naam van de deelnemer(s) en de activiteit waarvoor je inschrijft. Neem ook altijd eerst contact op voor je een betaling doet om na te gaan of er nog plaats is voor de bewuste activiteit.

Bij (laattijdige) annulatie worden voorschotten in principe niet terugbetaald, tenzij een activiteit door omstandigheden niet kan doorgaan of tenzij iemand anders je plaats inneemt, je dient dan zelf voor vervanging te zorgen. Bij de activiteiten zelf lees je meer over termijnen waarbinnen dient betaald te worden of waarbinnen zonder kosten kan worden geannuleerd.

We vragen met aandrang om telefonisch te verwittigen, indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Een mail sturen houdt het risico in dat de boodschap niet tijdig wordt gelezen.

  Alle prijzen bij Drie Veren zijn bewust gekozen omwille van hun energetische waarde. Klik hier om weten welke energie je uitstuurt bij elke betaling die je doet.