Consult met tarot- of orakelkaarten

Hoewel er altijd een aspect van verleden en toekomst in een kaartlegging zit, is een consult met kaarten geen waarzeggerij, maar het peilen naar antwoorden vanuit de ziel van de vraagsteller. Tijdens een consult met kaarten trekt de vraagsteller de kaarten en legt op die manier contact met zijn/haar onderbewustzijn. Lieve interpreteert wat op de tafel komt te liggen. Ze heeft daar dertig jaar ervaring mee en gaat veel verder dan de handleiding die bij de kaartensets zit, aangeeft. Ze hanteert verschillende kaartensets; de keuze wordt bepaald door de vragen waarop een antwoord wordt gezocht.

De Tarot in de Herstelde Orde geeft inzicht in dagelijkse problemen of belangrijke levensvragen en -keuzes; je kan deze kaarten ook raadplegen voor een jaarlegging, een karmalegging, een relatielegging, een horoskooplegging of een chakra-reading.

De Zielenkaarten halen beelden, herinneringen uit de ziel naar boven en ontsluieren in vele gevallen informatie over de zielentaak van de consultant. Tegelijk tonen ze mogelijke blokkades die de persoon in kwestie op te ruimen heeft. Met deze kaarten hebben al velen ook een antwoord gekregen op de vraag waar hun ziel vandaan komt. Dit waren allen mensen die het gevoel hadden origineel niet van de aarde te zijn.

Ook de Grote Lenormandkaarten geven antwoorden op vragen rond de zielentaak; ze kunnen informatie onthullen over vorige en toekomstige levens. Deze kaarten zijn niet gemakkelijk te hanteren en te interpreteren, omdat ze zoveel informatie prijsgeven. Toch hebben ze vaak al voor verbluffende resultaten gezorgd voor mensen die zich na het consult verder bleven openstellen voor bevestigingen en bijkomende signalen.

De Reincarnation Cards zijn dan weer een stuk doorzichtiger en handiger in gebruik. Ook zij kunnen de sluier over andere incarnaties wegnemen en dit met de bedoeling bepaalde aspecten van het huidige leven te verduideljken. Zo kunnen ze bv. onthullen waarom iemand aangetrokken is tot een bepaalde periode in de geschiedenis of een bepaalde plaats, maar ook waarom bepaalde angsten of thema´s ons lijken te achtervolgen. Op een subtiele manier kunnen ze ons iets onthullen over onze zielentaak.

De Engelenkaarten vertellen welke gevleugelde begeleiding en bescherming de consultant op dit moment geniet of welke energie het beste wordt aanroepen voor hulp. Deze kaarten kunnen geraadpleegd worden als volwaardig consult, maar ook als afsluiter na het consulteren van andere kaarten. Ze zijn zo waardevol omdat ze heel praktische antwoorden geven op situaties van elke dag.

De Angel Journey Cards tekenen het zielenpad van de vraagsteller en geven een houvast in de vorm van symbolen, die tonen welke thema's daarbij belangrijk zijn en de engelenergie die je begeleidt. Het is een Canadese set kaarten die hier onbekend is. Lieve werkt er echter heel graag mee, omdat ze heel visueel zijn en een genuanceerd antwoord geven op vragen over de weg die iemand in dit leven wandelt.

In dromen krijgen onverwerkte impulsen een uitlaatklep en helpen je af van wat je niet bewust hebt geregistreerd overdag. Wanneer dromen zich herhalen, willen ze je echter iets duidelijk maken. Ook de zgn “heldere” dromen vormen een uitnodiging om dieper te gaan kijken in je onderbewuste. Aan de hand van Droomkaarten wordt jouw droom geanaliseerd en verklaard; je krijgt een aantal vragen die je helpen om de betekenis te vatten. Het is aangewezen om de droom die je wilt voorleggen, zo gedetailleerd mogelijk op te schrijven, omdat alle elementen belangrijk zijn. In dromen wordt nl. “symbooltaal” gehanteerd; een duidelijke droomduiding kan pas als alle symbolen herkend zijn.

Kaarten liegen nooit: ze zijn de spiegel van de ziel; in die spiegel kijken brengt ons dichter bij onszelf.

Andere consulten

Stenen hebben een helende werking en kunnen een goede ondersteuning bieden bij fysieke, mentale, emotionele of psychologische klachten. Tijdens een edelsteenconsult krijg je advies over de stenen die jou kunnen helpen bij de processen die je doormaakt. Je leert hoe je ze kan reinigen en opladen en hoe je ze het beste gebruikt.

Bij een Lichtwezenconsult maak je contact met je persoonlijke beschermengel of gids en/of andere engelen, gidsen en meesters die op dit moment bij jou zijn om je te ondersteunen. Deze lichtwezens lossen je probleem niet op, maar zijn altijd een liefdevolle aanwezigheid. Een andere invulling is een consult waarbij je je in verbinding stelt met een (recent) overleden persoon. Niet Lieve, maar jijzelf maakt contact en je kan alles vragen of zeggen wat op het moment zelf aan de orde is. Een Lichtwezenconsult neemt de vorm aan van een ritueel met een geleide meditatie, gevolgd door een gesprek.

Bij een zielentaakconsult krijg je inzicht in je zielentaak en je levensmissie, zodat je die op een (nog) bewustere manier kan uitvoeren. Je kan ook achterhalen van welke kosmische sfeer jouw ziel afkomstig is. Als je ziel niet aards van oorsprong is, kan het nl. zijn dat je je hier ontheemd voelt. Je leert meteen hoe je daarmee kan omgaan.

Bachbloesems vormen een uitstekende ondersteuning bij verdriet, angst en andere emotionele klachten, waardoor je terug in je centrum komt en je leven weer in handen kan nemen. Als je op een intuïtieve manier met deze energieën omgaat, kan je doorstoten tot de onderliggende oorzaken van de gevoelde emoties, zodat je op een dieper niveau kan helen. In een bachbloesemconsult kom je te weten welke bloesem op dit moment de beste ondersteuning biedt. De consultant(e) trekt daartoe één kaart uit de Helende Kleur- en Bloesemkaarten. Een sprookje verduidelijkt waarom je precies die bloesem nu nodig hebt. Lieve werkt nooit met samenstellin-gen van bloesems, maar laat je bewust stap voor stap gaan in je groeiproces.

In een celzoutenconsult krijg je advies bij de keuze van de gepaste celzouten om van binnenuit terug in balans te komen. Die keuze wordt bepaald door de fysieke klachten, het sterrenbeeld en de constitutie (o.a. gezichtsanalyse) van de consultant(e). Aan de hand van een kinesiologische test worden de juiste mineralen geselecteerd die jouw lichaam op dit moment nodig heeft. Vraag naar de folder over de Schüssler celzouten voor meer informatie over hun werking!

Vanaf 2010 kan je bij Drie Veren ook terecht voor een godinnenconsult. Meer en meer vrouwen (en mannen!) komen in voeling met hun vrouwelijke stuk en zijn bereid om de Godin in zichzelf te laten ontwaken. Daarbij is alle hulp welkom; zeker als ze van de Godin zelf komt. Jij kiest bewust of intuïtief welke energie jou kan bijstaan om een volgende stap te zetten. Via een geleide meditatie ontmoet je de bewuste Godin en krijg je alvast een persoonlijke boodschap... en innerlijk (huis)werk mee. Indien je dit wenst kan je als ondersteuning werken met de essence die bij jouw Godin hoort.

Tenslotte kan je ook een afspraak maken voor een enneagramconsult. Door eenvoudige vragen te beantwoorden, kom je vanzelf bij je enneagramtype terecht. In een aansluitend gesprek wordt het type dan verder toegelicht. Een aanrader voor wie nog twijfels heeft over zijn type en/of zich herkent in verschillende types. Het is mogelijk om na dit consult in een traject te stappen om de nieuwe inzichten verder te uit te diepen.

Een consult kost 80 € en duurt maximaal anderhalf uur. Voor een afspraak overdag of 's avonds contacteer Lieve via mail: info@drieveren.be of telefoon: +32.475.904.762 (spreek eventueel een boodschap in indien je oproep niet beantwoord wordt).