Voordrachten

Er is maar één manier om het Licht uit te dragen: het uitdragen! Dat is de Lieves lijfspreuk geworden. Toch heeft de leerkracht "verschillende manieren" gevonden om dit in de praktijk om te zetten. Eén daarvan is het houden van voordrachten.

Een lezing dient enerzijds om een brug te slaan naar mensen, om de drempel naar spiritualiteit te verlagen. Sommigen horen immers graag eerst over al die onderwerpen spreken en maken liever eerst kennis met de vrouw achter Drie Veren, vóór ze de stap zetten naar een persoonlijk consult of een groepsactiviteit.

Anderzijds brengen die voordrachten Lieve vaak bij een ander publiek en is het voor haar een manier om nieuwe mensen te bereiken, om met haar boodschap letterlijk naar buiten te komen. En een boodschap heeft ze!

Lieve gaat niet op pad om mensen te overtuigen, maar om simpelweg te getuigen van haar eigen ervaringen. Het is dan ook een plezier om te luisteren naar haar verhalen; verhalen van en over haarzelf en de mensen die haar omringen, verhalen die altijd doorspekt zijn met voorbeelden uit het echte leven. Wanneer ze kan vertellen aan een groepje geïnteresseerde toehoorders, voelt ze zich op en top de priesteres van de tarotkaart...

Lieve vindt zichzelf niet zo bijzonder: wat zij kan, kan jij ook! Bewust in het leven staan, achterhalen wat je zielentaak is en die uitvoeren, met alle kwaliteiten en gaven die je in dit leven hebt meegebracht. Contact maken met Engel- en Meesterenergieën en hen actief in je leven betrekken. Werken met stenen en essences als ondersteuning bij fysieke, mentale en emotionele processen. Kaartleggen en pendelen om bij je eigen antwoorden te komen. Het zit ook allemaal in jou, maar je kan daarbij misschien een helpende hand gebruiken...

Op geregelde tijdstippen geeft Lieve een lezing in haar eigen centrum. Ze wordt ook vaak gevraagd om op verplaatsing te komen spreken, voor een andere organisatie, voor een groep vrienden of gewoon in (zielen)familiekring. Wil je hierover graag meer weten, stuur dan een mail.
Een lijst van reeds geprogrammeerde voordrachten vind je hier.